Blog

#กู้ร่วมซื้อบ้าน

กู้ซื้อบ้านหลังที่สอง มีสิทธิ์ได้เต็มร้อย แบงค์ชาติปรับเงื่อนไขกู้ร่วม

ด่วน!! แบงค์ชาติเปลี่ยนเงื่อนไขกู้ร่วม  กู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 มีสิทธิ์ได้เต็มร้อย กู้ซื้อบ้านมือสองก็อยู่ในเงื่อนไขใหม่นี้นะ จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติ ประกาศเกณฑ์ใหม่ของการขอสินเชื่อในการซื้อบ้าน เรื่องเกณฑ์ LTV หรือเรียกง่ายๆ ว่าให้แบงค์ต่างๆว่าปล่อยกู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขายบ้าน ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ใช้วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่บังคับให้คนที่จะกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 โดยที่หลังแรกยังผ่อนไม่หมด ต้องวางเงินดาวน์ 20% ยกเว้น ถ้าบ้านหลังแรกผ่อนมาแล้วเกิน 3 ปี ก็วางดาวน์แค่ 10% มาตรการนี้ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบทางอ้อม เพราะ คนที่มีภาระกู้ร่วมทุกคน จะถูกนับเป็นบ้านหลังแรกโดยปริยาย อย่างเช่น ลูกกู้ซื้อบ้านให้พ่อแม่โดยกู้ร่วมกัน 3 คน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะกู้คนเดียวรายได้ไม่พอ แบงค์ก็เรียกให้คนในครอบครัวมากู้ร่วมกัน ซึ่งก็พบเจอได้บ่อยในการซื้อบ้านมือสอง ในกรณีนี้ทุกคนจะโดนตีความว่ามีการกู้ซื้อบ้านหลังแรกทุกคน ถ้าต่อไปอีก 2 ปี ลูกมีรายได้เพิ่ม หรือต้องแต่งงาน และอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเอง ถ้าไปขอสินเชื่อจากธนาคาร ก็จะนับเป็นการกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ทันที ก็จะโดนบังคับให้วางเงินดาวน์เพิ่ม 20% ซึ่งเป็นเงินหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียว แบงค์ชาติคงเห็นความจำเป็นตรงนี้ จึงมีผ่อนปรนมาตราการ […]